Regulamin konkursu


§1. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu “Konkurs 4 Senses & Ishiki” zwanego dalej „Konkursem” i jest udostępniany na fanpage’u 4 Senses oraz Ishiki – floating & ganbanyoku Białystok
2. Organizatorem Konkursu jest firma 4 Senses, ul. Młynowa 38, 15-404 Białystok oraz Ishiki, ul. Jana Pawła II 59 lok. U3, 15-753 Białystok. Zwani dalej jako "Organizatorzy".
3. Za obsługę techniczną Konkursu w zakresie przyjmowania zgłoszeń, ich ewidencjonowania, a następnie wyłaniania zwycięzców Konkursu na podstawie przepisów zawartych w niniejszym Regulaminie, odpowiadają Organizatorzy.
4. Organizatorzy są podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.

§2. Czas trwania, uczestnicy oraz warunki konkursu


1. Konkurs odbędzie się od 21.06.2021 godz. 9:00 do 27.06.2021 godz. 23:59:59
2. Udział w Konkursie mogą wziąć jedynie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, zamieszkują na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, oraz spełniają inne wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
3. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz współpracownicy Organizatorów oraz członkowie ich rodzin.
5. Aby wziąć udział w konkursie, należy odpowiedzieć w komentarzu na załączone na grafice pytanie i oznaczyć osobę z którą chcemy zrealizować nagrodę.
6. Konkurs odbędzie się w jednym cyklu, co oznacza, że uczestnicy mogą wysyłać tylko jedną odpowiedź przez cały okres trwania konkursu.
7. Pod uwagę nie będą brane zgłoszenia nie związane z tematyką konkursu, odpowiedzi naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub normy społeczne i obyczajowe, jak również odpowiedzi, które mogą naruszać prawa lub dobra osób trzecich.
8. Nagrodą jest darmowy trening EMS z osobą towarzyszącą do wykorzystania w studiu 4 Senses Białystok oraz dwuosobowa sesja floatingowa w Ishiki SPA.
9. Zwycięzcy, otrzymają od Organizatora wiadomość za pośrednictwem www.facebook.com z informacją o zwycięstwie w Konkursie. Zwycięzcy zostaną jednocześnie poproszeni o przesłanie tą samą drogą wiadomości z potwierdzeniem następujących danych – imienia i nazwiska oraz poinformowani o miejscu odbioru nagrody.
10. Uczestnik, który zgłasza swoją kandydaturę do Konkursu, wyraża zgodę na wykorzystanie swojego imienia i nazwiska do celów przeprowadzenia Konkursu, promocji Konkursu oraz ogłoszenia zwycięzcy i wydania nagrody.
12. Konkurs dotyczy osób mieszkających na terenie miasta Białystok i okolic w promieniu 15 km.
13. Zgłaszając się do udziału w konkursie, uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w razie wygranej jest zobowiązany do podpisania regulaminu obejmującego wyrażenie zgody na utrwalenie oraz rozpowszechnianie swojego imienia i nazwiska, wizerunku, głosu, stworzonych przez niego w konkursie tekstów i przedmiotów praw pokrewnych.
14. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zawarte w zgłoszeniu do Konkursu (komentarz na fanpage 4 Senses) oraz za ewentualne szkody poniesione przez Organizatora i/lub osoby trzecie związane z ich wykorzystywaniem, jak również naruszenie przepisów prawa.
15. Uczestnik nie może przekazać wygranej w Konkursie osobie trzeciej oraz nie może wymienić kosztu usług wykonanych na równowartość pieniężną.

§3. Przeciwskazania - trening EMS


1. Przepuklina brzuszka lub pachwinowa
2. Zaawansowana miażdżyca
3. Schorzenia serca
4. Astma lub inne schorzenia płuc
5. Rozrusznik serca lub inne metalowe implanty
6. Ciąża
7. Padaczka
8. Nadczynność tarczycy, mocznica
9. Ciężkie choroby neurologiczne
10. Skóra wrażliwa ze skłonnością do podrażnień
11. Wypadanie, pęknięcie dysku kręgowego (przepuklina dysku)
12. Ciężka hemofilia

§4. Przeciwskazania – floating


1. Niskie ciśnienie krwi
2. Menstruacja
3. I trymestr ciąży
4. Duże otwarte rany na ciele
5. Uczulenie na wchłanianie siarki i magnezu
6. Świeży tatuaż (do 14 dni)
7. Świeżo farbowane włosy (może zmniejszyć intensywność koloru, odczekać 7 dni)
8. Zakrzepica
9. Rozrusznik serca
10. Epilepsja

Bądź z nami w kontakcie

Adres

Al. Jana Pawła II 59 lok. U3
15-753 Białystok
apartmentenvelopephone
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram